Hall of Fame, Part 1

Hall of Fame: Iago’s Valken

Algemeen

Hoogste character level behaald: 6
Character met de hoogste
STR 14 Jack
DEX 19 Jerry
CON 14 Bolain/Gustav
INT 16 Gustav
WIS 16 Bolain/Gustav
CHA 14 Sengis

Character met laagste stat totaal: 72 Jack
Character met hoogste stat totaal: 77 Bolain/Gustav

Character met de meeste skills: 18 Evariste
Character met de meeste feats: 7 Evariste

Character met meeste talen kennis: 5 Evariste/Gustav

Character met de meeste levels in één class: 5 Bolain/Gustav
Character met de meeste classes: 3 Sengis

Character met de hoogste
Fortitude: +9 Jack
Reflex: +12 Evariste
Will: +8 Gustav

Combat

Hoogste initiative bonus: +4 Jerry

Hoogste Bab: +6 Jack/Jerry
Hoogste Grapple: +5 Evariste

Hoogste attack bonus (melee): +12 Rapier Jerry
Hoogste attack bonus (ranged): +11 Crossbow Jerry

Laagste hit point totaal: 33 Gustav
Hoogste hit point totaal: 46 Jack

Laagste AC: 17 Gustav/Sengis
Hoogste AC: 19 Bolain/Jack

Laagste maximum damage: 1d6-1 Quarterstaff Gustav
Hoogste maximum damage: 1d10+19 Greataxe Jack
Hoogste maximum damage met crit: 3d10+57 Jack

Magic

Hoogste spell level behaald: 3 Gustav
Hoogster caster level behaald: 5 Gustav

Hoogste maximum damage met spell: 29 Gustav

Meeste spells per dag: Gustav

Hall of Fame, Part 1

Wedergeboorte Gentlemanic