Tag: regels

Results

  • Huisregels

    h1. Huisregel document versie 3.0 door Joran Heimering *Races* - Alle rassen krijgen de bonus Weapon group feats die kloppen voor hun ras. Zie de website: http://www.d20srd.org/srd/variant/buildingCharacters/weaponGroupFeats.htm - Half elves krijgen …

All Tags