Wedergeboorte

Sprint naar de finish

De groep heeft ontdekt dat het donkerste meer Lake Dark in Karrnath is. Met een slimme truc omzeilen ze de spionnen van Errus en gaan ze op reis. Jack kan niet anders dan terug reizen naar zijn geliefde Meeuw. Hij zal niet bij de laatste confrontatie aanwezig zijn.

Wat zal de groep ontdekken in de bergen rond Lake Dark? Zullen ze de occultisten voor eens en altijd oprollen en Khorvaire redden van een zekere ondergang? Lees het in het volgende hoofdstuk: Meer Val.

Comments

Gentlemanic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.