Wedergeboorte

Het Eiland vol Troep

De groep verkent het eiland vol troep en vindt een vreemd kamp waar een gnome golem-crafter en zijn hullepies werken aan de onderzeeër van Norn. Het gaat echter niet van een leien dakje er wordt flink gevochten!

Als de bijdehante Jerry er niet was geweest zou de golem crafter ze wel eens een kopje kleiner gemaakt kunnen hebben, maar met een vissers-bluff en diplomacy komen ze er uit. Frazzle, de gnome, geeft ze zelf een tour door de onderzeeër.

Het enige wat ze kunnen doen lijkt ze duidelijk: Sengis vermommen als Errus Norn en de onderzeeër meenemen voordat de echte komt in de loop van de avond. Zullen ze er mee weg komen? Hoe gaan ze dat ding besturen? We zien het volgende keer!

Comments

DaanDenBoer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.