Wedergeboorte

Fluisteringen van Water

Het meer is stil, maar het luistert en hoort de schreeuwen van stervelingen bij haar kust. De eeuwenoude intelligentie die onder de kabbelende golven slaapt kent geen emoties zoals wij die kennen, maar haar huidige emotie lijkt het meest op onrust. Het bloed van haar volgelingen mengt zich met het water en lost op in de diepte. Er zal een laatste test komen voor haar prins zal ontwaken uit zijn duizend jarige slaap. Ze zal overwinnen en de oorlog opnieuw los laten op Khorvaire, al moet ze de avonturiers verpletteren in haar eigen slijmerige tentakels…

De boswachter is dood, de kust van het meer verkent. Errus moet ergens op de loer liggen, maar waar? En wat zal de groep aantreffen onder haar oppervlakte? Sengis verkleed zich als de boswachter en de groep daalt, tree voor tree, de klamme duisternis van de kelder in…

Comments

Dit is de recentste die ik te zien krijg Gentlemanic, ik weet niet waarom ik de nieuwe niet zie die je gemaakt hebt.

Fluisteringen van Water
Gentlemanic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.