Wedergeboorte

Een kort vaartochtje en een groot drama

Na een geslaagde vermommingsactie van Sengis wisten Iago’s valken de onderzeeër te kapen en met veel moeite aan de gang te krijgen. Na een kort stukje te hebben gevaren strandt de groep met de onderzeeër op een zand strandje twee mijl buiten Trolanport. Jammer genoeg zag een visser hun aankomst en rende naar zijn dorp, nu moest de groep snel beslissen wat ze zouden gaan doen. Dit leidde tot een lange discussie; Evariste en Jack wilden de boot slopen zodat niemand hem meer kon gebruiken, Sengis en Bolain daarentegen wilden de boot zelf houden of uitleveren aan Breland. Voordat deze discussie tot een overeenstemmend einde was gebracht ging Evariste de boot binnen en sloopte de magische dragonshard uit het bedieningspaneel. Aan gezien de onderzeeër nu toch niet meer bruikbaar was, besloot de groep de onderzeeër nu maar op te blazen met de olie in het ruim.

Na de enorme explosie verscheen door een portaal Errus Norn, een dwerg en vier Emerald Claw strijders, ze waren woedend dat de groep de onderzeeër hadden opgeblazen. Een kort maar hevig gevecht volgde. Uiteindelijk kwamen de dorpelingen met de visser aan en de vijanden verdwenen weer door een portaal, maar het gevecht kostten ze twee soldaten waarvan er één nog leefde en misschien waardevolle informatie aan de Valken kan geven. Erg verzwakt gaan de valken met de dorpelingen mee om uit te leggen wat er is gebeurt.

Krijgen de Valken weer problemen met de wet? Zouden ze Iago ooit nog vinden? Komt Jack nog aan bij zijn bruiloft? En waar is het zwartste meer? Hopelijk vinden we de antwoorden op deze vragen de volgende keer…

Comments

Jeej, coole sessie bij het raam :-D!

 

Het is wel te hopen van dat trouwen! ^^

DaanDenBoer

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.