Wedergeboorte

Een gevonden brief...

Ik heb de originele brief gevonden van Una Rockfeller, degene die jullie de goede kant op heeft gewezen:

Sharn, 28 januari 1010 YK,

Geachte vrienden,

Jullie kennen mij niet persoonlijk, maar via de wacht heb ik gehoord over jullie overwinningen op het kwaad van Khyber. Mijn naam is Una Rockfeller, bibliothecaresse van de universiteit. In mijn jaren heb ik veel kennis opgedaan over de culten van de Helledraak, ik ben er zelfs op gepromoveerd. Daarom werd mij gevraagd jullie boek te bestuderen en ontcijferen. Hoewel ik, spijtig genoeg, geen exacte locaties kan bieden bied ik jullie wel een woord van waarschuwing: jullie tovenares is slechts de marionet van een veel machtigere, onsterfelijke meester. Via vele verwijzingen en geschriften heb ik zijn naam kunnen ontdekken: Aumm Ssi’Lehe. In de gewone taal betekend het Strijd der Waanzin. Wat er over dit wezen bekend is komt voor uit mythen en legenden die werden verteld door barbaren en de cult van de Helledraak. Ik zal het gehele verhaal opzoeken, en eventuele andere verhalen waarin hij wordt genoemd, en deze voor jullie inventariseren, voor de juiste prijs. Deze informatie wordt betaald door de stadswacht van Sharn, mijn loon is voor verder onderzoek 20 goudstukken per dag.

“In een tijd dat demonen en draken streden over het lot van Khorvaire dreven onderlinge ruzies en vendetta’s beide zijden verder uiteen. De constante oorlog maakte sommigen machtig, anderen vielen. Zij die wanhopig waren probeerden via pacten kracht te vergaren. Eén Kah, een rashaka heerser, ging hier zo ver in dat hij een pact sloot met de Daelkyr. Deze Kah, die zichzelf Strijd der Waanzin begon te noemen, begon zichzelf te zien als beschermheer van Xoriat en haar waanzin. Zijn klauwen strekten uit naar de wanhopigen en hen die lustte naar meer macht.”

Comments

Gentlemanic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.