Wedergeboorte

Een Aquatisch Avontuur

De Valken varen vele weken om Lhazaar te bereiken, de eindbestemming van de Zwarte Dame. Op deze boot vaarde niemand anders dan Barreknar, de navigator van Jaques Mitterand en de enige persoon op Eberron die weet waar de schat van Jaques precies te vinden is.

Maar de tocht verloopt tot dit punt alles behalve voorspoedig. Alsof ziekte geen groot genoeg probleem vormde heeft nu een machtige Kraken zijn kop vertoont. Dit wezen, dat zichzelf De Getentakelde Meester noemt, eist niets meer dan 20.000 dubloenen voor een veilige overtocht langs Kraken baai. Jerry weet de heraut van de Meester, een magere meermin met lang wit haar, te overtuigen de overtocht te vergoeden met een dienst.

En wat voor een dienst! De meermin brengt de groep een oud ogende kaart met daarop de route naar een stad midden in zee, aan de rand van de baai. Als het schip de stad bereikt dan moeten de avonturiers ontdekken wie de eigenaar van het vreemde eiland is en zijn meest waardevolle bezit meenemen om de Kraken te schenken als eerbetoon. Maar wat is het meest waardevolle bezit van iemand die een heel eiland van goud heeft? En hoe zit het met de vreemde tekst die op de kaart staat? Glubelook heeft zich er over gebogen en het blijkt een vergeten vorm van Aquan.

“Wee het Volk van Al-Quahin,
Hun voeten zwaar, hun handen lood,
Hun kroost en dromen beiden dood,
Wee hen met het hart van goud.”

Comments

Gentlemanic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.