Wedergeboorte

deel 2, de valken zijn terug

Het was een rustige tijd voor de Valken. Ruim 4 maanden zijn omgegaan na de mislukte poging van Errus Norn om de duivelse prins van Aberrations op te roepen. Onze helden zijn terug gekeerd naar hun huizen voor een welverdiende vakantie. Ja, de Valken hebben het er van genomen! Alleen het beste eten was goed genoeg, en de zachtste bedden. Tot laat in de avond werden boeken gelezen of kletsten ze rond het gezellige vuur van een taverne. Toch is het leven niet zo makkelijk voor alle Valken. Jack heeft al in geen weken goed geslapen, om en om gaan Meeuw en hij er uit om hun dochtertje Emma Ophelia eten te geven en in slaap te sussen. Ook de Heer Zwartvoet slaapt de laatste week slecht. Hij houdt er niet van om zich zorgen te maken, en al helemaal niet over geld, maar het gulle loon waarmee hij zijn werknemers betaald begint hem duur te staan. De bodem van de schatkist is al zichtbaar en als het zo door gaat dan gaan ze failliet. Tijd dat er iets gebeurd.

Toeval wil dat de volgende morgen een zware envelop wordt bezorgt door een grote gargoyle. De envelop draagt het zegel van de gorgon, het familie embleem van Cannith. In de brief staat dat de Valken in aanmerking komen voor de Ashrem d’Cannith beurs voor ontdekking en verkenning, de ware eer voor iedere groep avonturiers. Om de winnaar van de beurs te kiezen moeten groepen avonturiers zich met elkaar meten in een wedstrijd. Alleen het slimste en beste team kan winnen. Meteen gelegenheid om zijn nieuwe werkneemster Sophie, de vervangster van Bolain, te testen.

_Late zomer, 17 Augustus, 1009 YK,
Een stem die het geluid maakt van steen dan over steen schuurt schrikt de dromende Iago weg bij zijn krantje. “Bezorrrging voor de Heer Zwartvoet.” schuurt de stem van buiten zijn deur. Iago tuurt door zijn kijkgaatje recht tegen de stenen buik van een gigantische waterspuwer met een huis Cannith embleem ingekerfd. Snel opent hij de deur en voordat hij zijn gast kan begroeten duwt het wezen hem een zware envelop in zijn handen.

“Uhm, dank U, kan ik U em..”

De gargoyle duikt met een vloeiende beweging over de rand van de palissade en spreidt zijn vleugels. Een luchtstroom tilt het wezen omhoog voor het verdwijnt tussen de torens. “Iets aanbieden?” maakt Iago stamelend zijn zin af. Hij kijkt het monster na tot het allang is verdwenen tussen de gebouwen en pas dan kijkt hij naar de envelop. De gapende stieren ogen van een zegel van huis Cannith staren hem aan.

’Geachte heer Iago Zwartvoet,

Ik deel U met trots mee dat Uw groep avonturiers, Iago’s Valken, dit jaar in aanmerking is gekomen voor de prestigieuze Ashrem d’Cannith beurs voor ontdekking en verkenning. Deze beurs betreft een jaar lange sponsering van het huis, met een maandelijks zakgeld van een 1,000 gouden Galifars en een luchtschip met bemanning dat een jaar lang beschikbaar is voor Uw team alleen. Om de beurs te mogen ontvangen is er slechts kwestie van een laatste obstakel dat Uw team moet overwinnen: het verslaan van de andere gegadigden. Dit gebeurd dit jaar in het prachtige Fairhaven te Aundair. U wordt verwacht, om U met een maximaal aantal deelnemers van zes, in te checken in het Groene Draak hotel voor 4 september. De wedstrijd, een serie uitdagingen waarbij alleen het sterkste en slimste team kan winnen, zal plaatsvinden in de week van 5 tot 11 september. Overnachtingen zijn volledig verzorgt en huis Ghallanda zal de maaltijden verzorgen.

Om deze brief af te sluiten informeer ik U graag over de regels van deze wedstrijd: 1. Ieder onderdeel mag door slechts vier spelers worden ondernomen, deze spelers selecteert ieder team van te voren. 2. Wapens en beschermende kledij zijn ten strengste verboden. 3. Magie van alle soorten is verboden, spelers worden voortdurend in de gaten gehouden en kunnen ten aller tijden worden onderzocht op het gebruiken van zowel beneficiaire magie en het gebruik van magische voorwerpen. 4. Dieren, zelfs magische dieren, mogen niet meedoen aan de uitdagingen. 5. Het nuttigen van alcohol is verboden tijdens de wedstrijd uren.

Ik hoop U voldoende te hebben geïnformeerd en Uw team te mogen ontmoeten op de vijfde september.

Met hoogachtende groet,
Jorlana d’Cannith, Gildemeesteres te Fairhaven

Comments

jivan9

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.