Wedergeboorte

De Waanzin Wint

De campaign eindigt door een impulsief besluit.

De Kah

De plotse duisternis wordt verstoord door een fluweel zachte stem die schijnbaar nergens vandaan komt. Eindelijk ben ik vrij.

Gustav en Whurdin slikken voordat ze zich vermannen en klaar gaan staan, de ruggen tegen elkaar. Jullie vrienden zitten nu vast aan de andere kant van de droom.. En Errus. Eindelijk kan ik weer doen wat ik altijd wilde zonder te zijn verbonden aan walgelijk sterfelijk vlees.
Echo’s klinken door het donker, geritsel van kleding. Voeten op tegels. Whurdin stapt voor Gustav om hem te beschermen met zijn lichaam. Hij had nooit kunnen raden dat zijn besluit het kristal te verbrijzelen zulke vernietigende gevolgen zou hebben. De stem lacht in het donker.

“Aumm Ssi’Lehe?” vraagt Gustav.
De stem lacht opnieuw. Als je me zo wil noemen.
Gustav probeert te bedenken wat hij moet zeggen, maar alles is zo overweldigend, hij draait op zijn benen.

Jullie waren zo dicht bij. Maar jullie waren gedoemd te falen. De profetie liegt niet. Nu zijn alleen jullie er nog. En ik.

Met een zucht spoelt het kwaad over de twee dwergen, als water over steen. Ze houden dapper stand voor wat voelt als dagen. Maar dan raken ze hun balans kwijt. Ze steunen op elkaar, tot ze zo slap zijn als nat papier. Dan vallen ze terwijl hun lichamen worden verteerd door necromancie.

Iago’s Dromen

De Valken hebben gefaald. Iago kan het voelen. Hij kan de slaap niet bevatten. De marmeren hallen van de toren voelen koud, haar rijkdom overbodig en afstandelijk. Als zijn ogen dan toch dicht vallen ziet hij hun gezichten in zijn dromen. Hij gelaten vertrokken van pijn. Kronkelend lijden zij terwijl zij gedwongen leven in hun ergste nachtmerries. Jack, Jerry, Sofia, Sengis… Maar zij zijn niet samen. Alleen.

Het Lot van de Wereld

De fundamenten van de wereld schudden als de dertiende maan in baan trekt. Scheuren in de aardkorst trekken open als tand loze, huilende monden. Gruwelen uit nachtmerries kruipen naar boven om zich te goed te doen aan het vlees van stervelingen. Vanaf nu zal iedereen leven in nachtmerries. En er in sterven.

Einde

Comments

Iedereen dood, einde…

De Waanzin Wint
Gentlemanic

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.